ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ

Κατασκευή ιστοσελίδων για ΑΜΕΑ

Κατασκευή ιστοσελίδων για αμεα φιλικές, σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής ένωσης. Ιστοσελίδες για ΑΜΕΑ. Πλήρως φιλικές και λειτουργικές ιστοσελίδες για αμέα. Ιστοσελίδες για αμέα μέσω με τα προαπαιτούμενα για ΕΣΠΑ - WCAG 2.0 σύμφωνα με το νέο ΕΣΠΑ.

Κατασκευή ιστοσελίδας για αμεα μέσω ΕΣΠΑ.

Δημιουργία ιστοσελίδων για αμεα φιλικές σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η δημιουργία ιστοσελίδας φιλική για ΑΜΕΑ είναι κάτι που επιβάλλεται και δεν συζητάμε γύρω από αυτό. Η εταιρεία κώδικας On The Road είναι από τις πρώτες επιχειρήσεις που δημιουργεί site προς ΑΜΕΑ φιλικά χωρίς να κοστολογείται περαιτέρω η εργασία αυτή.